Ślub jednostronny – co to jest i jakie są jego warunki?

slub jednostronny

Ślub jest wyjątkowo magicznym wydarzeniem, ale niestety wiąże się także z wieloma przyziemnymi kryteriami. Zanim staniecie na ślubnym kobiercu i powiecie sobie sakramentalne „tak”, należy także spełnić pewne kwestie formalne, bez których ślub nie będzie mógł się odbyć. Jeśli bierzecie ślub kościelny lub konkordatowy, musicie m.in. udać się do księdza, w celu wypełnienia protokołu przedślubnego oraz przekazania datków na przedślubne zapowiedzi. Jeśli planujecie wziąć tylko ślub cywilny, musicie załatwić sprawy formalne tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. A jak wyglądają kwestie prawne w przypadku ślubu jednostronnego i co on właściwie oznacza? W poniższym artykule przedstawiamy Wam informacje dotyczące takiej ceremonii, a także jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mogła się ona odbyć oraz w jaki sposób odbywa się ślub mieszany.

Podziel się artykułem    

 

Ślub jednostronny – czym jest i co oznacza?

Ślub jednostronny jest nazywany inaczej małżeństwem mieszanym. Według prawa małżeńskiego Kościoła Katolickiego „to związek zawarty przez dwie osoby ochrzczone, z których jedna przyjęła chrzest w Kościele katolickim lub została do niego po chrzcie przyjęta przez publiczne wyznanie wiary i nie wystąpiła z niego formalnym aktem (czyli jest katolikiem), druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nieutrzymującej pełnej jedności z Kościołem katolickim”. Innymi słowami, ślub jednostronny jest małżeństwem osoby wierzącej wraz z osobą, która jest innego wyznania lub jest niewierząca. Wszelkie prawne zagadnienia związane ze ślubem jednostronnym określa Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim (13 XII 1989).

Ślub jednostronny może wziąć osoba:
• która nie została ochrzczona;
• ochrzczona, ale wychowywana w innej wierze niż katolicka;
• ochrzczona, lecz dorastająca i wychowywana od najmłodszych lat w środowisku ateistycznym;
• niewierząca lub ateista;
• która nieformalnie odstąpiła od Kościoła i w przypadku, gdy tego faktu nie da się ukryć;
• trwająca w cenzurach kościelnych, jak np. suspensa;
• ostentacyjnie niepraktykująca.

Jak wyglądają kwestie formalne dotyczące ślubu jednostronnego?

Jeśli zdecydowaliście się na ślub mieszany w kościele, koniecznie musicie uzyskać tzw. „dyspensę” oraz podpisać przez stronę niewierzącą dokument, w którym oświadcza, że nie będzie utrudniać praktykowania wiary małżonkowi, a także w momencie przyjścia na świat dzieci, wyrazi zgodę na przystąpienie do chrztu oraz wychowywania ich w wierze katolickiej. Dokument ten trafia do biskupa, od którego zależy czy udzieli Wam jako Młodej Parze dyspensy. Jeśli decyzja będzie pozytywna, od tego momentu możecie przystąpić do zawarcia związku małżeńskiego w kościele. Zgodnie z zapisami Prawa Kanonicznego, „dyspensy” nie można udzielić, dopóki każda ze stron nie spełni poniższych warunków:

• strona katolicka powinna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;
• druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;
• obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.

W przypadku zawierania małżeństw jednostronnych tylko osoba wyznania katolickiego musi uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich lub okazać świadectwo ukończenia katechezy.

Ślub jednostronny – jak wygląda msza oraz przysięga?

Ślub jednostronny tak naprawdę niewiele różni się od tradycyjnego ślubu kościelnego. Jeśli planujecie taką ceremonię, macie kilka opcji do wyboru. Msza ślubna może być odprawiana w swoim zwyczajnym porządku lub skrócona do miana zwięzłej ceremonii. Musicie pamiętać, że strona wierząca powinna dopełnić wszelkie formalności, które są wymagane przez Kościół, natomiast strona niewierząca nie przystępuje do spowiedzi, ani podczas ceremonii do przyjęcia komunii świętej, a także nie wykonuje znaku krzyża. Jeśli chodzi o przysięgę małżeńską, którą będziecie sobie składać w obecności najbliższych, również występują małe różnice między tradycyjnym ślubem. Strona wierząca w Waszym związku, składa przysięgę przed Bogiem, a to oznacza, że jej słowa brzmią tak samo, jak przy ślubie kościelnym lub konkordatowym. Natomiast strona niewierząca lub o innym wyznaniu w waszym związku, składa przysięgę zbliżoną do tej, którą wypowiada się w Urzędzie Stanu Cywilnego, bez odniesień do Boga lub wiary.

Ze względu na niewielkie różnice między ślubem jednostronnym a kościelnym, wielu gości nie zdaje sobie sprawy, że bierze udział w ceremonii zaślubin innej niż tradycyjna.

Czy rozwodnik również może wziąć ślub jednostronny?

Niestety, w świetle Prawa Kanonicznego pojęcie „rozwód” nie istnieje. Pojęcie to tyczy się tylko prawa cywilnego. W przypadku, gdy według państwa jesteś rozwodnikiem lub rozwódką, ale nie doszło do unieważnienia związku małżeńskiego w Kościele, to w jego oczach związek ten dalej istnieje i rozwiązać go może tylko śmierć jednego z kościelnych małżonków. Dlatego w takim przypadku nie ma możliwości przystąpienia do ślubu jednostronnego. Jeśli jesteście z ukochanym w takiej sytuacji, warto jest przemyśleć kwestię ślubu cywilnego lub humanistycznego. Dokładny opis tej sytuacji zawarty jest w kanonie 1085 KPK oraz głosi, że „nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego”.

Mamy nadzieję, że informacje dotyczące ślubu jednostronnego pomogły Wam zagłębić się w tym temacie, a także przybliżyć nieco bliżej jego zrozumienie. Jeśli planujecie małżeństwo,
zapraszamy do kontaktu. Uwiecznimy najpiękniejsze emocje, które będą Wam towarzyszyć
podczas tego wyjątkowego dla Was dnia.


Podobne artykuły


.

Przewiń do góry